in ,

EntellektüelEntellektüel ÇalışkanÇalışkan HavalıHavalı ÇılgıncaÇılgınca

R’da ggplot2 ile Grafik Çizme Yöntemleri 4 (facets)

R’da ggplot2 ile Grafik Çizme Yöntemleri 4 (facets) Tanım ve Yöntemler

Merhaba!

Bugün facet_wrap() komutunu kullanacağız.

Öncelikle kullanacağımız “anket.xlsx” verisini R’a aktarmamız gerekmektedir.

Görsel 1: Veriyi R'a aktarmak.
Görsel 1: Veriyi R’a aktarmak.
Görsel 2: Veriyi Browse ile seçmek.
Görsel 2: Veriyi Browse ile seçmek.
Görsel 3: Veriyi Excel'den R'a aktarmak.
Görsel 3: Veriyi Excel’den R’a aktarmak.
Görsel 4: Gerekli paketleri çalıştırmak.
Görsel 4: Gerekli paketleri çalıştırmak.

Verimizde bir ankete katılan insanların belli kategorilerdeki cevabı yer almaktadır. Veriyi aktarıp gerekli paketleri çalıştırdıktan sonra alıştırma yapmaya başlayabiliriz.

Görsel 5: facet_wrap() uygulaması.
Görsel 5: facet_wrap() uygulaması.

Yukarıdaki görseli inceleyelim. Diğer içeriklerimde facet_wrap() komutunu yazana kadar yazdığım kodların en temel grafik çizme komutları olduğundan bahsetmiştim. facet_wrap() alt grafikler çizmemize yardımcı olur. Bu alt grafiklerin çizilmesi için belirli bir kategori belirleyip ” ~kategori “ şeklinde yazarız. Sonrasında grafiğin nasıl görünmek istediğine karar veririz.

nrow : Grafiğin kaç satırda görünmesi gerektiğini söyler.

ncol : Grafiğin kaç sütunda görünmesi gerektiğini söyler.

Yukarıdaki örnekte 2 satır tercih edildiği için alt grafikleri 2 satır halinde görmekteyiz. Alt grafiklerin, ankete katılan insanların doğum yerine göre oluşmasını istediğimiz için grafikte doğum yerlerine göre bir sınıflandırma görüyoruz.

Görsel 6: facet_wrap() uygulaması.
Görsel 6: facet_wrap() uygulaması.

Şimdi de bir önceki örnekteki grafiğin farklı bir gösterimini görüyoruz. ncol=3 yazdığımız için dikeyde üç grafik görmekteyiz.

Görsel 7: facet_wrap() uygulaması.
Görsel 7: facet_wrap() uygulaması.

Yukarıdaki örnekte ankete katılan insanların cinsiyetlerine göre bir sınıflandırma yapılmasını istemişiz. Fakat herhangi bir sütun ya da satır sayısı belirtmemişiz. Böyle durumlarda R, sütunu sınıflandırma faktörüne göre bölerek ifade eder. Örneğin veride iki cinsiyet var. R, iki sütun kullanmıştır.

Görsel 8: facet_wrap() uygulaması.
Görsel 8: facet_wrap() uygulaması.

Bir önceki  örneği yatayda 2 grafik olacak şekilde göstermek için nrow= 2 yazmak yeterlidir.

Görsel 9: facet_wrap() uygulaması.
Görsel 9: facet_wrap() uygulaması.

Yukarıdaki örnekte eğitim düzeyine bağlı alt grafikler oluşturulmuştur. Dikeyde ve yatayda istenen  grafik sayısı belirtilmediği için R, direkt dikeyde alt grafikler oluşturmuştur.

Görsel 10: facet_wrap() uygulaması.
Görsel 10: facet_wrap() uygulaması.

Yukardaki grafiğin aynısını, isterseniz, nrow=3  komutu ile yatayda da gösterebilirsiniz.

Görsel 11: facet_wrap() uygulaması.
Görsel 11: facet_wrap() uygulaması.

Yukarıdaki örnekte İngilizce seviyesine bağlı alt grafikler çizilmiştir. Yatay ve dikeydeki görünüşleri hakkında bir şey istemediğim için R, grafiği bu şekilde çizdi.

Görsel 12: facet_wrap() uygulaması.
Görsel 12: facet_wrap() uygulaması.

Fakat nrow=4 yazarak tüm alt grafikleri yatayda görebiliriz.

Görsel 13: facet_wrap() uygulaması.
Görsel 13: facet_wrap() uygulaması.

İsterseniz ncol= 4 yazarak tüm alt grafikleri dikeyde de görebilirsiniz.

Görsel 14: facet_wrap() uygulaması.
Görsel 14: facet_wrap() uygulaması.

Şimdi kategorileri çoğaltarak alt grafikler çizdirelim. Yukarıda da görüldüğü gibi iki kategori seçilirken ”kategori1 ~kategori2” şeklinde yazılır.

facet_wrap() hakkında anlatmak istediklerim bu kadar.

Siz de deneyerek öğrenebilirsiniz!

İyi uygulamalar!

Kaynak: R for Data Science, Hadley Wickham & Garrett Grolemund, December 2016.

Görsel Kaynak: https://community.rstudio.com/t/ggplot-facet-wrap-edit-strip-labels/42636

Editör: Berfin Sucu

Ne düşünüyorsunuz?

16 Points
+ Oy - Oy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir