1. Giriş

Sitemiz, gelişen teknoloji ile birlikte bilimde geri kalmamak adına yaşanılan Türkçe kaynak edinme sorununa Bilimsel Kaynak Platformu sloganı ile bir alternatif çözüm olarak Ağustos 2018’de kuruldu. Bilimsel Kaynak Platformu oluştururken ülkemizde henüz yapılmamış Gen ve Kromozomal Hastalıklar sözlüğü ile birlikte Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü başta olmak üzere yaşam bilimlerinin önemini aşılamak ve bu alanda farkındalık yaratmak en temel amaçlarımız haline gelmiştir. Bununla beraber, sürekli yayınların ve çalışmaların yapıldığı yayın evlerinden, dergilerden ve bilumum çeşitli kaynaklardan güncel çalışmaların çevirileri ve derlemeleri yapılır. Bu sayede bilimsel kaynak platformu olma yolunda multidisipliner bir yol izleyerek okuyucularının çeşitli alanlarda fikir sahibi olması amaçlamaktadır.

2. Muhattaplar

Yazarlık politikası, Türkiye’nin farklı şehirlerinden, üniversitelerden, bölümlerden lisans, lisansüstü ve akademisyenlerden oluşan Molekülce yazar ve denetim kadrosu ile Molekülce arasında geçer. Bu politika, herhangi bir kullanıcı Molekülce yazarlık başvurusu yaptığı ve/veya başvurusu onaylandığı andan itibaren geçerli olur, içerik sağlayıcıların bu politikayı ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi‘ni okuyup, anladığı ve bu kurallara riayet edeceği kullanıcılar ve Molekülce tarafından kabul edilir. Sitedeki mevcut kullanıcı ve içerik sağlayıcıların yoğun çalışmalarından dolayı içerikler onaylandıktan sonra yayın sırası uzayabilir.

3. İçerik Sağlama Süreci 

 1. Molekülce sözlük (gen ve kromozomal hastalıklar sözlüğü) dâhilinde çevrilmeyi beklenen metinler çeviri dağıtım ekibi tarafından yazarlara mail veya site içerisindeki mesajlaşma yöntemi ile iletilir ve kaydı tutulur. Her metnin çeviri süresi bir (1) haftadır, ancak ileti içeriğinde gelen metin adedine göre süre değişiklik gösterebilir. Herhangi bir tolerans gösterilmeksizin bir haftayı geçen çeviriler için uyarı iletisi atılır. Gelen talep ve sonuca göre süre uzatılabilir veya metin başka bir yazara verilmek üzere tekrar geri alınabilir, kayıtlara düşürülür. İçeriklerin bir ay içerisinde teslim edilmediğinde, yazara yarı iletisi atılır ve sarı alana (aşağıda şartları belirtilmiştir) alınır.
 2. Yazarların kendilerine verilmiş olan içeriklerin sağlanması hususunda belirtilen zamanlarda aksamaların meydana gelmesi, içerik özgünlüğünün olmaması, karşılıklı iletişimde kişilerin birbirini hafife alması durumlarında içerik sağlayıcılar askıya alınabilir hatta yazarlığı Molekülce tarafından men edilebilir.
 3. İçerik sağlayıcının içinde bulunduğu durumlar düşünülerek kendisine çeşitli toleranslar tanınabilir.
 4. Molekülce içerisinde onaya sunulan içerikler, yazılar denetlenmek ve düzenlenmek üzere editör ekibi tarafından denetim sırasına alınır.
 5. Denetlenen içerikler hakkında denetleme ekibimiz tarafından editöre ve çevirmene/yazara çeviri hakkındaki notlar site üzerindeki profilleri vasıtası ile iletilir, böylece yazar kendi içeriği hakkında bilgi sahibi olur. Bunu yapmadaki temel amacımız yazarlarımızın çeviriler yaparken aynı zamanda kendilerini de geliştirmesinde yardımcı olmak.
 6. Yazarlarımıza dağıtılan içerikler her hafta Pazar günü raporlanır ve en son her ayın 28’inde bu raporlar yönetici ve yetkili kişilerce değerlendirilir. İçerikleri henüz tamamlanmamış yazarlarımızdan ayın 28’i ile 1’i arasında tamamlanması istenir. Tamamlanmayan durumlarda yazarlar sarı alana alınır.
 7. İçerik, yazar ve editörlerimizin raporlamaları her ayın 1‘inde tamamlanıp 1-3 arası (bir önceki ayın) istatistik verileri Molekülce inisiyatifinde halka açık bir şekilde paylaşılır. Ayrıca politikamız gereği sarı alana alınan yazarların listesi güncellenir. Sarı alana alınan yazarların akıbeti yöneticiler tarafından belirlenir yazar ile gerekli görüldüğü durumlarda toplantı yapılır.
 8. Taslak olarak başlanılan içerikler 1 hafta içerisinde sonuçlandırılmalıdır aksi durumda yetkililer silme hakkına sahiptirler.
 9. Özgün içerikler salt çevirilerden oluşmamalı en az dört kaynaktan oluşan derleme yazılar olmalı ayrıca kaynaklar belirtilmelidir.

4. Renkli alanlar

 1. Yazarlar, tarafımızca teslim aldıkları içerikleri zamanında yapıp iletmekle sorumludur. Bunun yanında mazeret belirtildiği sürece tarafımızca tolerans gösterildiğini unutmayın!
 2. Çalışmalarımızı yaparken olası gecikmelerde veya yazarlık politikasına uyulmadığında sitemizde ki içerik oluşturucular –buna denetleme ekibi dahildir- yeşil, sarı ve kırmızı alanlara geçerler

4.1 Yeşil Alan: Aktif

 1. Zaman konusunda herhangi bir aksaklık meydana gelmediğinde,
 2. Çeviriler özgün ve çeşitli çeviri programlarına bağlı kalmayarak yapıldığında,
 3. Yazar, kabul aldığından sarı alan düştüğü süreye kadar yeşil alandadır.

4.2 Sarı Alan: Dinlenme

 1. Herhangi bir sebep belirtmeksizin içerik-zaman sorunu meydana geldiğinde,
 2. Yukarıda bahsi geçen içerik sağlama sürecine (Madde 3) uygun olmayan durumlarda,
 3. Yazar, çeşitli nedenlerden ötürü belli bir tarihe kadar ara vermek istediğinde,
 4. İçerikler özgün olmadığı ve büyük oranda çeşitli çeviri programlarına (Google translate gibi) bağlı kalınarak yapıldığında (kısmi yardım alınabilir) üç (3) adet uyarıdan sonra yazarlar sarı alana alınır.

4.3 Kırmızı Alan: Askıya Alınma

 1. Sarı alanın 3. maddesinden ötürü üç (3) defa üst üste sarı alana düşmüş,
 2. Her türlü olumsuz ahlaki, davranış ve tutumların sergilenmesinden dolayı, içerik sağlayıcılar Molekülce tarafından askıya alınır. İçerik sağlayıcı kullanıcıların site içerisindeki varlıklarının akıbeti yöneticiler tarafından belirlenir ve Molekülce gerekçe göstermeksizin yazarlıktan çıkartma hakkına sahiptir.

5. İçerik Özgünlüğü

Görsel: Çeviri özgünlük testi örneği
Görsel: Çeviri özgünlük testi örneği
 1. Yazarlık onayı almış kullanıcıların oluşturdukları içerikler, yöneticiler ve yetkili editör kullanıcılar tarafından çeşitli çevrim içi araçlar kullanarak içeriğin özgünlük ve kopya değerleri ölçülür. Bu ölçüm sonucunda aşağıdaki koşullar sağlandıktan sonra yayınlanmak üzere içerikler yayın listesine alınır;
  • Orijinallik Değeri: min. %30
  • Benzerlik Oranı: max. % 45
  • Şüpheli kelimeler: max. %55
 2. İçerikler hazırlanırken çeviri programlarından birebir kopyalama yapılamaz. Ancak gerektiği durumlarda yukarıdaki koşullar sağlandığı taktirde yardım alınabilir.
 3. Yazarlar içeriklerini hazırladıktan sonra https://copyleaks.com/compare sitesinden; sütunun bir tarafına kendi içeriğini diğer tarafına ise google translate tarafından yapılan çeviriyi ekleyerek içerik orijinalliğini kendileri de ayrıca test edebilirler.

6. Yazar Unvanları

Molekülce yazarları site içerisindeki her türlü yayınlama ve etkileşimlerinden (metin yayınlama, içerik oylama, yorum yapma vb.) dolayı yazara özgü belli puanlamalar almaktadırlar. Bu puanlama ile birlikte belli unvanlara sahip olurlar:

Unvan, Logo ve Gereksinimler: 

Molekülce yazar unvanları
Molekülce yazar unvanları

7. Nasıl İçerik Sağlayıcı Olunur?

 • Sitemizden  bize katılın formunu doldurduktan sonra tarafımızdan sizinle iletişime geçip talep ettiğiniz konuda veya içerik sağlamak istediğiniz alanda içerikler oluşturmak üzere yazarlık kaydınız alınır, çeşitli iletişim gruplarına alınırsınız.
 • Aktif iletişim dahilinde her zaman bize ulaşabilir ve üzerine içerik oluşturmak istediğiniz alanı değiştirebilirsiniz. Sizleri aramızda görmekten memnun olacağımızı bilmenizi isteriz.
 • Yazar başvurusu yöneticiler ve yetkili yazar alım komisyonu tarafından incelendikten sonra onaylanır. Molekülce olumlu/olumsuz geri dönüt yapmak ile beraber, değerlendirme sonucu olumsuz olan başvurulara yoğunluk nedeni ile geri dönüt yapmama hakkına ayrıca sahiptir.

 

Not: Yazarlık politikamız güncelleme geçirebilecek niteliğe sahiptir bu yüzden ilgili yazarların bildirimler sonucu ara sıra kontrol etmelerini tavsiye ederiz.

 

Molekülce Favicon

Molekülce 2021