in

MYH9 İle İlgili Bozukluk

MYH9 İle İlgili Bozukluk: Tanım, Sıklık, Nedenler ve Kalıtım Modeli

MYH9 İle İlgili Bozukluk
MYH9 İle İlgili Bozukluk

Tanım

MYH9 ile ilgili bozukluk, kanama sorunları, işitme kaybı böbrek rahatsızlığı ve katarakt dahil olmak üzere pek çok belirti ve semptomlara sahip olabilen bir durumdur.

MYH9 ile ilgili bozukluğu olan bireylerde kanama sorunları trombositopeniye bağlıdır. Trombositopeni, normalde kanın pıhtılaşmasına katkı sağlayan küçük hücreler olan dolaşımdaki trombositlerin azalmış seviyesidir. MYH9 bozukluğu olan bireylerde genel olarak kolay morarmalı ve etkilenen kadınlar menoraji sırasında aşırı kanama vae. MYH9 ile ilgili bozukluğu olan bireylerde trombositler seviyesi daha büyüktür. Bu genişlemiş trombositler, kılcal damarlar gibi küçük kan damarlarına geçmekte bir takım zorlanır. Sonuç olarak, bu küçük damarlarda trombosit seviyesi daha da düşük seviyededir ve pıhtılaşmayı daha da bozar.

MYH9 ile ilgili bozukluğu olan bazı bireylerde auris interna (iç kulak) anormalliklerinden kaynaklanan işitme kaybı görülür. İşitme kaybı doğumdan itibaren mevcut olabilir veya belirli olmayan bir zamanda geç yetişkinliğe kadar gelişebilir.

MYH9 ile ilgili bozukluğu olan bireylerin tahmini %30 ila70’i, genellikle erken yetişkinlerde başlayan böbrek hastalığı oluşur. MYH9 ile ilgili bozukluğu olan bireylerde böbrek rahatsızlığının ilk belirtisi tipik olarak idrarda protein veya kan bulunmasıdır. Bu kişilerde böbrek hastalığı, özellikle kandaki atık ürünleri filtrelemeye yardımcı olan küçük kan damarı toplulukları olan glomeruli adı verilen yapıları etkiler. Böbreklerde ortaya çıkan hasar, böbrek yetmezliğine ve son dönem böbrek hastalığına (ESDR) neden olabilir.

Etkilenen bazı kişiler, erken yetişkinlikte ilerledikçe kötüleşen katarakt görülebilir.

MYH9 ile ilgili bozukluğun önceden dört ayrı bozukluğu olduğu biliniyordu: May-Hegglin anomalisi, Epstein sendromu, Sebastian sendreomu ve Fechtner sendromu. Tüm bu bozukluklar trombositopeni ve genişlemiş trombositleri içeriyordu ve işitme kaybı, böbrek rahatsızlığı ve kataraktların bazı kombinasyonları fark edildi. Bu dört durumun aynı genetik nedene sahip olduğu keşfedildiğinde, bunlar birleştirildi MYH9 ile ilgili bozukluk olarak yeniden isimlendirilir.

Sıklık

MYH9 ile ilgili bozukluğun bir nüfus üzerindeki sıklığı bilinmemektedir. Bilimsel literatürde 200’ den fazla bu bozukluktan etkilenen aile rapor edilmiştir.

Nedenler

MYH9 ile ilgili bozukluk, MYH9 genindeki değişikliklerden kaynaklanır. MYH9 gen miyozin-9 ismi verilen bir protein yapmak için yönergeler sağlar. Bu protein, miyozin 2A proteinin alt bölümüdür.

Miyozin 2A, miyozin 2B ve miyozin 2C olarak isimlendirilen üç miyozin2 formu vardır. Bu üç form vücutta bulunur ve aynı işlevleri yerine getirir. Hücre hareketinde rol alır; hücre şeklinin korunması; ve sitoplazmanın bölünmesi, çekirdeği çevreleyen sıvı iki ayrı hücre oluşturmak için ayrıldığında hücre bölünmesindeki adımdır. Bazı hücreler birden çok tipte miyozin 2 kullanırken, trombositler ve beyaz kan hücreleri gibi belirli kan hücreleri sadece miyozin 2A kullanılır.

MYH9 genindeki değişiklğin neden olduğu MYH9 ile ilgili bozukluk sıklıkla miyozin-9 proteininin fonksiyonel olmayan bir versiyonu ile sonuçlanır. Etkin olmayan protein, miyozin 2A kullanan trombositler ve beyaz kan hücreleri, en çok fonksiyonel miyozin 2A eksikliğinin kan dolaşımında büyük, olgunlaşmamış trombositlerin salınmasına neden olduğu ve bunun da azalmış miktarda normal trombositle sonuçlandığı bilinmektedir. Beyaz kan hücrelerinde, işlevsiz miyozin-9 bir araya toplanır. İnklüzyon cisimcikleri olarak isimlendirilen bu protein toplulukları, MYH9 ile ilgili bozukluğun bir ayırt edici özelliğidir ve bu durumdaki herkesin beyaz kan hücrelerinde bulunur.

Kalıtım Modeli

Bu bozukluk, otozomal baskın bir modelde kalıtılır; bu, her hücrede mutasyona uğramış genin bir kopyasının bozukluğa neden olmak için yeterlidi olduğu anlamına gelir.

Çoğu durumda, etkilenen kişi gendeki değişiklikten etkilenen bir ebeveynden miras alır. Vakaların yaklaşık %30’u gendeki yeni değişikliklerden kaynaklanır ve ailesinde hastalık öyküsü olmayan bireylerde görülür.

Bu Hastalığın Diğer İsimleri

  • Otozomal dominant MYH9 spektrum bozuklukları
  • MYH9 ile ilişkili makrotrombositopeniler
  • MYH9RD

Kaynak: https://medlineplus.gov/genetics/condition/myh9-related-disorder/

Görsel Kaynak: https://kirmizioje.com/saglik/konusma-bozukluklari-ile-ilgili-merak-edilenler/

Editör: Meryem Melisa KAR

Ne düşünüyorsunuz?

9 Points
+ Oy - Oy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir