İçindekiler

 1. Genel Bakış
 2. Reklam İçeriği
 3. Yasaklı İçerikler
 4. Kısıtlı İçerikler
 5. Diğer

Reklam Politikamız

1. Genel Bakış

Molekülce, alanında yetkin ve başarılı çalışmalara imza atmış akademisyen ve bilim insanların ve öğrenim görmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin olduğu Türkiye’nin en büyük bilimsel kaynak platformlarından biridir.

Bu sayede sağlık ve laboratuvar çalışmaları yapan ve bunlara yönelik tıbbi cihaz ve hizmetler veren, her türlü laboratuvar sarf malzemeleri üreten veya distribütörlüğünü yapan kişi ve kurumlara ürün ve hizmetlerini tanıtma olanağı sağlıyor.

Bu makale, dürüst, güvenilir ve saygılı reklamlar aracılığı ile ürün ve hizmet tanıtımı yapmak isteyen kişi ve kurumlara yardımcı olmayı hedeflemektedir. Politikalarımız yasalara uymanızı gerektirmekle birlikte yasal öneri niteliği taşımazlar.

2. Reklam İçeriği

2.1 Açıklamalar

Tanıtımı yapılan ürün ya da hizmetler için gerekli ve tanımlayıcı açıklamalar, gereksinimler ve uyarılar açık, anlaşılır ve Türkçe yazım ve imla kurallarına uygun olmalıdır.

2.2 Veri Toplama ve Kullanma

 • Reklamlar ırk, veya etnik köken, politik düşünce, dini veya felsefi inançlar, sendika üyeliği, sağlık veya tıbbi geçmiş hakkında bilgi toplayamaz.
 • Kişisel bilgilerin toplandığı durumlarda, reklam verenin gizlilik politikası anında ulaşılabilir olmalıdır.
 • Reklamlar, bir kullanıcının kişisel verilerinin, hassas bilgilerinin, internet faaliyetinin veya tam olarak nerede olduğunun bilindiğini ifade veya ima etmemelidir.

2.3 İhlal Edici İçerik

Molekülce içerisinde yayınlanan reklamlarda hiç bir kişiyi, kurumu veya 3. şahısı hedef alacak şekilde küçük düşürücü ifadeler kullanılamaz, fikri mülkiyetini, mahremiyetini, reklam hakkını veya diğer yasal haklarını ihlal edemez.

Reklam verenler verdikleri reklamların gerektirdiği tüm yasal hak ve belgelere sahip olmalıdır.

Reklamlarda aşağıda belirten durumlar yapılmamalıdır:

 • Başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek için kullanılan ürün veya hizmetleri tanıtan reklamlar.
 • Sahte ürünlerin satılmasına yönelik ürün veya hizmetleri tanıtan reklamlar.
 • Sahte ünlü referansları veya sahte ünlü referansları ile yapılan ürün veya hizmet reklamları.

3. Yasaklı İçerikler

Molekülce;

 • herhangi bir bilimsel bulgu veya çalışmaya yönelik olmayan, yetişkinlere yönelik cinsel ürünler içeren reklamları,
 • kamu güvenliğini tehlikeye atamaya veya toplum düzenini bozmaya yönelik eylemler ve suçlar gerçekleştirmeye teşvik eden reklamları,
 • sahte ürün veya hizmet barındıran reklamları,
 • illegal her türlü bağımlılık yapıcı madde ve türevlerinin tanıtımının yapıldığı reklamları,
 • her türlü argo içerikli veya buna teşvik edici reklamları,
 • nesli tükenmekte olan canlılardan elde edilmiş ürünlerin satışının yapıldığı reklamları,
 • her türlü nefret, ayrıştırıcı veya ötekileştirici söylemler içeren reklamları,
 • yargı kararıyla yasa dışı sayılan ürün, hizmet veya etkinliklerin tanıtımını yapan reklamları,
 • ticari marka ihlalinde bulunan içerik reklamlarını ve uygunsuz ticari uygulamaların tanıtımını yapan reklamları,
 • her türlü silah ve silah aksesuarlarının tanıtımının yapıldığı reklamları, yasaklar.

4. Kısıtlı İçerikler

Alkol İçeriği: Molekülce, bilimsel uygulamalar ve çalışmalar dışında her türlü alkol markasının fark edilmesine yönelik olan tanıtımları kısıtlamak ile birlikte bu kısıtlama hedef bölge veya ülkeye göre değişiklik göstermektedir.

Şans Oyunları: Molekülce, gerçek para ile oynanan çevirimiçi kumarhane, şans oyunu, bahis, poker, piyango veya yetenek oyunlarının  tanıtımı yapan veya bunlara olanak sağlayan reklamlara sadece önceden yazılı izin alınması koşuluyla izin verir.

Sağlık ve Farmakoloji Üzerine Ürün ve Hizmetler: İnternet üzerinden satış yapan eczaneler reçeteli ilaçlar satamazlar. Ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına ve reçetesiz satılabilen farmakolojik etkisi olan ürünlerinin tanıtımına önceden yazılı izin alınması koşuluyla izin verir. Kısıtlamalar, tanıtılmakta olan belirli bir ürün veya hizmetin yanı sıra kampanyanın hedeflediği ülkeye de bağlıdır.

Finansal ve Sigorta Ürünleri Hizmetleri: Akredite kurumlara ait kredi kartı başvurusu veya finansal hizmetlerin tanıtımını yapan reklamların yönlendirme sayfasında, yıllık bileşik faiz yüzdesi ve işlem ücretleri de dahil olmak üzere ilişkili ücretler hakkında yeterli ve net bir açıklama yer almalıdır. Kredi kartı, kredi veya sigorta hizmetlerinin tanıtımını yapan reklamlar, kişinin kredi kartı bilgileri gibi finansal bilgilerini girmesini doğrudan talep edemez.

Siyasal İçerik: Ülke güvenliğinin tehdit edilmesi dolayısı ile kamuoyunun bilgilendirilmesi dışında hiç bir siyasi parti, düşünce veya ideolojinin herhangi bir eylemini destekleyen veya tanıtan reklamlara izin verilemez.

5. Diğer

 • Reklam metni, görseli veya diğer medyalar dahil tüm reklam bileşenleri, sunulan ürün veya hizmetle ve reklamın gösterildiği hedef kitleyle alakalı ve bunlara uygun olmalıdır.
 • Reklamlar; reklamı yapılan şirketi, ürünü, hizmeti veya markayı açıkça temsil etmelidir.
 • Bir reklam metninde tanıtımı yapılan ürün ve hizmetler, reklama tıklayanların yönlendirildiği sayfada tanıtımı yapılanlarla aynı olmalı ve hedef sitede yasak ürün veya hizmetler sunulmamalı veya bunlara bağlantı verilmemelidir.