in ,

HavalıHavalı EntellektüelEntellektüel Sevgi DoluSevgi Dolu ÇalışkanÇalışkan

R İle Grafik Çizdirme 2

İstatistikte Kullanılan Temel Grafikler ve R’da Çizdirilmesi

Herkese merhaba. Bildiğimiz üzere, R Studio’da kullanılan temel grafik çizme komutlarından 4 tanesinin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunlar:

  1. plot
  2. boxplot
  3. barplot
  4. hist

Bir önceki grafik çizme içeriğinde plot komutunu kullanarak çizebileceğimiz grafiklerden bahsetmiştim. Örnekler yaparak göstermeye çalışmıştım. Şimdi ise boxplot, barplot ve hist kavramlarını inceleyeceğim.

Boxplot

Bu içerikte de bir önceki içerikte olduğu gibi Anket verisini kullanacağım.

Boxplot komutu bir vektör ile kullanılmalıdır.

boxplot

Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere, aynı plot komutundaki gibi, boxplot komutunun içine, veri adı ve sütun adı $ işareti ile birleştirilerek vektör üretilmiş ve yazılmıştır. Sonuç ise sağ tarafta görülmektedir. Ortada görülen siyah çizgi ankete katılan kişilerin boy uzunluklarının ortanca değeridir ve bu değer yaklaşık 167 cm diyebiliriz.

boxplot-2

Aynı komutla kilo grafiği de çizebiliriz. Yukarıdaki grafiğe bakacak olursak, ankete katılan kişilerin kilolalarının ortanca değeri yaklaşık 63 kgdir.boxplot-3

Aynısını yaş sütunu için de yapabiliriz. Ankete katılan kişilerin yaşlarının ortanca değeri yaklaşık 20dir.

Barplot

Barplot komutu da sıkça kullanılan bir yöntemdir. Elinizdeki veri çok uzunsa, genelde tercih edilmez.

bar-1

Yukarıda görüldüğü gibi, barplot komutu vektör ile birlikte kullanılır. Barplot komutundan sonra parantez içinde veri ismi ve sütun adı $ işareti ile birleştirilerek yazılır. Grafiğe baktığımızda, ankete katılan ilk kişinin yaşının 15-20 arasında olduğunu, 2. kişinin yaşının 20 olduğunu görebiliriz. Bu şekilde yorumlar çoğaltılabilir.

bar-2

Aynı komutu boy sütunu için de kullanabiliriz. Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, ankete katılan ilk kişinin boyu 150 cm’den uzunken, 3. kişinin boyu 150cm’den uzundur.

bar-3

Aynı komutu kilo_kg sütunu için de kullanabiliriz. Grafikte de görüldüğü gibi, ankete katılan ilk kişinin kilosu 60kg, 5. kişinin 80kgdir. Yorumlar bu şekilde çoğaltılabilir.

Histogram

Hist komutu da vektörle çalışır ve görüntüsü barplot’un verdiği grafik görüntüsüne benzemektedir. Aralarındaki fark ise şudur: barplot aynı olan değerleri ayrı ayrı gösterir. Yukarıda da açıkladığım gibi, her değeri sıralar. Örneğin ankete katılan 1. kişi, 2. kişi,…,12. kişinin istenilen değerlerini teker teker verir. Aynı olan değerler olsa da bunu umursamaz. Fakat hist komutu aynı olan değerleri birleştirerek şu yorumu yapmamızı sağlar: Ankete katılan kişilerden üçünün boy uzunluğu aynıdır, ankete katılan kişilerden beşinin kilosu aynıdır vb. şeklindedir. Örneklerle daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.

histogram-1

Yukarıdaki grafiği incelersek, grafiğin sıklık- kilo grafiği olduğunu görürüz. Bu veride, kilosu 50kg -55 kg arasında olan kişilerin sayısı üçtür. Aynı şekilde kilosu 75 kg – 80 kg arasında olan kişilerin sayısı da üçtür. Kilosu 55 kg – 60 kg arasında olan kişilerin sayısı ikidir. Örnekler bu şekilde çoğaltılabilir. Hist verideki bir sütunun sıklığını verirken, barplot verideki sütunu teker teker verir.

histogram-2

Aynı komutu yaş sütunuyla da kullanabiliriz. Bu ankette, yaşı 16-18 aralığında olan 4 kişi, 18-20 aralığında olan 3 kişi, 20-22 aralığında olan 2 kişi, 22- 24 aralığında olan 2 kişi, 24- 26 aralığında olan 1 kişi vardır.

histogram-3

Aynı komutu boy_cm sütunu için de kullanabiliriz. Bu ankete katılan kişilerden boyu 150 cm – 160 cm aralığında olan kişi sayısı 3, 160 cm – 170 cm aralığında olan kişi sayısı 4, 170 cm – 180 cm aralığında olan kişi sayısı 3 ve 180 cm – 190 cm aralığında olan kişi sayısı 2dir.

Bu içerikte anlattığım komutları faktör ile kullanmamız zordur. O sebeple bir önceki plot içeriğinde benzer görüntüleri elde etmiştim. Fakat o görüntüleri plot kullanarak elde ettim. Sebebi, plot komutunun faktörle çalışabilmesiydi. Bu içerikteki komutlar vektörlerle ve sayısal verilerle çalışmaktadır.

Temel grafik çizme yöntemlerinde anlatmak istediğim şeyleri, bu içerikle sonlandırıyorum. Ggplot gibi ileri seviye grafik çizme komutlarına, başka içeriklerde değineceğim.

Siz de bu komutları kullanarak birçok veriyi grafik haline getirebilirsiniz. İyi uygulamalar dilerim.

Kaynaklar:

  1. https://www.rdocumentation.org/packages/graphics/versions/3.6.2/topics/hist
  2. https://www.rdocumentation.org/packages/graphics/versions/3.6.2/topics/barplot
  3. https://www.rdocumentation.org/packages/graphics/versions/3.6.2/topics/boxplot
  4. https://anaraven.bitbucket.io/

Görsel Kaynak: https://www.robotechnics.es/cursos/programacion-2/python-programacion/matplotlib-with-python/

Editör: Mehdi Koşaca

Ne düşünüyorsunuz?

28 Points
+ Oy - Oy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir