in

ÇalışkanÇalışkan

Kolorektal Kanser

Mikrobiyota kalın bağırsak kanserinde (kolorektal kanser) aspirin kemoprevensiyonunu modüle eder

Kolorektal kanser
Kolorektal kanser

Mikrobiyotanın Kolorektal Kanser Tedavisindeki Aspirin Üzerindeki Rolü

Aspirinin, farelerde bağırsak mikrobiyotasına bağlı kolorektal kanser gelişimini azalttığı bilinmektedir. Yeni bir araştırmanın bulgularına göre bağırsak mikrobiyotasının aspirinin biyoyararlanımını ve kemopreventif etkisini değiştirdiği öne sürülüyor.

Aspirin ile ilgili yapılan önceki çalışmalarda, insan kolorektal kanseri üzerinde kemopreventif yararının olduğu belirtiliyor. Ancak aspirinin bu durum ile ilgili rapor edilen genel etkinliği değişmiştir.

Bağırsak mikrobiyotasının kolorektal kanser gelişiminde ve ilaç metabolizmasında rolünün olduğuna dair bazı şüpheleri olduğundan, Jun Yu ve meslektaşları kolorektal kanserli fare modellerinde bu ilişki üzerinde araştırma yapmak istemişler.

Yu, çalışmalar sonucunda biriken kanıtların, ilaçların bağırsak mikrobiyotasının bileşimini değiştirdiğini ve bu durumun tersine bağırsak mikrobiyotasının da ilaç metabolizmasını etkilediğini desteklediğini açıklamış. Bundan dolayı, bağırsak mikrobiyotasının çeşitli fare modellerinde aspirin bazlı kolon kanseri kemoprevensiyonunda kendine özgü rolünü keşfetmeyi amaçladıklarını belirtmiştir.

kolorektal-kanser-üzerinde-aspirin-kemoprevensiyonu
Şekil I: Aspirinin kemoprevensif etkinliği üzerinde mikrobiyotanın rolünü araştırmak için fareler kullanılmıştır.

Araştırmacılar, bağırsak mikrobiyota tükenmesi veya bozulmasının (antibiyotiklerle) kolorektal kanserli iki farklı fare modelinde (ailesel adenomatöz polipozis veya inflamatuar bağırsak hastalığı ile ilişkili insan kolorektal kanserini taklit ederek) aspirinin önleyici etkinliği üzerindeki etkilerini incelemişler. Bu çalışmalar sonunda önemli bulgular elde etmişler.

Aspirin uygulaması her iki fare modelinde de kolorektal tümör sayısını ve yükünü azaltmıştır. Bu noktada ayrıca antibiyotik kullanımı ile bağırsak mikrobiyotası tükenmiş farelerde bu azalmanın görüldüğü ancak sağlam mikrobiyotası bulunan farelerde görülmediği belirtilmiştir. Aspirin verilen mikropsuz (germ-free) farelere karşı aspirin verilen konvansiyonel mikropsuz farelerde de kolorektal tümörün azalması için aynı eğilim gözlenmiştir.

Aspirin plazma seviyelerinin özellikle mikrobiyotası tükenmiş farelerde sağlam bir mikrobiyotaya sahip farelere kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Bağırsak mikrobiyotası tükenmiş farelerde ayrıca aspirinin kemopreventif etkisinde rol oynadığı düşünülen faktörler olan siklooksijenaz-2 ve prostaglandin-2 seviyelerinde azalma gözlenmiştir.

İlginç bir şekilde, farelerin lümen içeriği analiz edilmiş ve bu analiz aerobik bağırsak mikroorganizmalarının aspirini bozduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, Lysinibacillus sphaericus in vitro ve in vivo ortamlarda aspirini bozan bir mikroorganizma olarak tanımlanmıştır.

Araştırmacılar bu çalışma sonunda, mikropsuz farelerin L. sphaericus ile mono-kolonizasyonunun aspirin plazma seviyelerini düşürdüğünü ve kolorektal kanserli fare modellerinde L. sphaericus bakterisinin aspirinin kemopreventif etkinliğini bozduğunu göstermiştir.

Aspirinin etkinliğinin bozulmasından sorumlu enzimleri belirlemek için daha fazla çalışma planlayan Yu, aspirinin etkinliğini bozan L. sphaericus bakterisinin spesifik mekanizmasının hala bilinmediğini açıklamıştır. Aspirin bazlı kolorektal kanser kemoprevensiyonu üzerinde  L. sphaericus bakterisinin etkisini değerlendirmek için insan çalışmasının gerekliliğini de vurgulamıştır.

Kaynak: https://www.nature.com/articles/s41575-020-0325-5

İleri Okuma: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.05.004

Zhao, R. et al. Aspirin reduces colorectal tumor development in mice and gut microbes reduce its bioavailability and chemopreventive effects. Gastroenterology (2020)

Görsel Kaynak: http://m.liderhaber.org/en-sik-gorulen-3-kanser-turu-olan-kolon-kanseri-bakin-boyle-belirti-ver-26648g-p9.htm

Editör: Elif Berfin KORGAN

Ne düşünüyorsunuz?

4 Points
+ Oy - Oy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir