in

EntellektüelEntellektüel ÇalışkanÇalışkan ŞaşkınŞaşkın AğlamaklıAğlamaklı

Hücre Nedir?

Hücre Nedir?

hücre
hücre

Tanım

Hücre, tüm canlıların yapı taşıdır. İnsan vücudu trilyonlarca hücreden oluşur. Vücuda yapı sağlarlar, besinlerden yapıtaşlarını (karbonhidrat, yağ, protein) alırlar, aldıkları yapı taşlarını enerjiye çevirirler ve özelleşmiş fonksiyonları gerçekleştirirler. Ayrıca, canlının kalıtım materyalini içerirler ve kendilerini kopyalayabilirler.

Hücreler çok yapılıdır ve her bir yapının ayrı bir işlevi vardır. Bu parçaların bazıları “organel” olarak adlandırılır. Organaller hücre içinde belirli görevleri gerçekleştirmek için özelleşmişlerdir. İnsanlar aşağıdaki organelleri bulundururlar;

Sitoplazma

Hücrelerin içinde sitoplazma (1*), jöle benzeri bir sıvı (sitosol adı verilir) ve çekirdeği çevreleyen diğer yapılardan oluşur.

1* – Sitoplazma

Hücre İskeleti

Hücrenin yapısal çerçevesini oluşturan uzun fiber ağlardan oluşur. Hücre iskeleti, şeklini belirleme, hücre bölünmesine katılma ve hareket etmesine izin verme gibi çeşitli kritik işlevlere sahiptir. Ayrıca hücre içindeki organellerin ve diğer maddelerin hareket etmesini koordine eden bir sistem de sağlar.

Endoplazmik Retikulum (ER)

Bu organel hücre tarafından oluşturulan moleküllerin işlenmesine yardımcı olur. Ayrıca Endoplazmik Retikulum (2*), bu molekülleri spesifik konumlarından hücre içine veya dışına hareketini gerçekleştirir.

2* – Endoplazmik Retikulum

Golgi Cisimciği

Golgi cisimciği (3*), taşınacak endoplazmik retikulum tarafından işlenen molekülleri paketler.

3* – Golgi Cisimciği

Lizozomlar ve Peroksizomlar

Bu organeller (4*) geri dönüşüm merkezleridir. Hücreyi istila eden, toksik maddelerin hücresinden kurtulan ve yıpranmış hücre bileşenlerini geri dönüştüren yabancı bakterileri sindirirler.

4* – Lizozomlar ve Peroksizomlar

Mitokondri

Mitokondriler (5*) karmaşık organallerdir. Bu organaller besinlerden gelen enerjiyi hücrenin kullanabileceği enerjiye çevirirler. Kendilerine ait DNA’ları vardır, çekirdekteki DNA’dan ayrıdır, ve bu DNA’lar sayesinde kendilerini kopyalayabilirler.

5* – Mitokondri

Çekirdek

Çekirdek (6*) emir merkezidir. Hücreye büyümesi, olgunlaşması, bölünmesi ya da ölmesi emirlerini verir. Ayrıca kalıtsal materyal olan DNA’ya (deoksiribonükleik asit) sahiptir. Çekirdek, DNA‘yı koruyan ve çekirdeği hücrenin geri kalanından ayıran nükleer zarf adı verilen bir zar ile çevrilidir.

6* – Çekirdek

Hücre Zarı

Hücre zarı (7*),dış zardır. Hücreyi bulunduğu çevreden ayırır ve materyallerin hücre içine giriş çıkışlarını sağlar.

7* – Hücre Zarı

Ribozom

Ribozomlar (8*), genetik bilgileriyle protein sentezleyen organellerdir. Bu organeller sitoplazmada serbestçe yüzebilir veya endoplazmik retikuluma bağlanabilir.

8* – Ribozom

Kaynak: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/cell

Editör: Meryem Melisa KAR

Ne düşünüyorsunuz?

6 Points
+ Oy - Oy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    4 Yorum