in ,

EntellektüelEntellektüel HavalıHavalı Sevgi DoluSevgi Dolu ÇalışkanÇalışkan ŞaşkınŞaşkın AğlamaklıAğlamaklı ÇılgıncaÇılgınca

Gastropoda (Caecum) ve Scaphopoda Türleri Nelerdir?

Gastropoda (Caecum) ve Scaphopoda Türleri ve Özellikleri

Gastropoda (Caecum) ve Scaphopoda Türleri Nelerdir?
Gastropoda (Caecum) ve Scaphopoda Türleri Nelerdir?

Gastropoda (Caecum) Türleri Nelerdir?

Caecum armoricum

 • Aile: Caecidae
 • Cins: Caecum
Görsel
Görsel 1
Görsel 2
Görsel 3

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikleri

Kabuk, eğik tüp şeklindedir. Posterior kenarı, kubbe görünümlü bir septuma sahip olup, septumun bir kenarı belirgin çıkıntılıdır. Anterior ucu düzdür ve açıklık etrafında herhangi bir kalınlaşma yoktur. Kabuk yüzeyi düzdür. Hafif saydam olan kabuk, açık kahverengimsi renklidir. Maksimum kabuk boyu 3 mm’nin altındadır. C. armoricum bireyleri, C. auriculatum bireyleri ile benzerlik içindedirler. Ancak genel görünüm olarak biraz daha ince olmaları ve septumlarının belirgin kubbe görünümünün yanında, kabuk açıklığı çevresininde düz (halka şeklinde kalınlaşmadan yoksun) olmasıyla, C. auriculatum bireylerinden ayırt edilirler.

Dağılımı

Çoğunlukla Akdeniz ve Ege Denizi bölgelerinde bulunmaktadır.

Caecum auriculatum

 • Aile: Caecidae
 • Cins: Caecum
Görsel 4
Görsel 4
Görsel 5
Görsel 5
Görsel 6
Görsel 6
Görsel 7
Görsel 7

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Eğik ve uzunca bir silindir şeklindeki kabuğun yüzeyinde sadece çok ince olan konsantrik büyüme çizgileri belirgindir. Posterior ucunda bulunan septum, yarıyuvarlak görünümlü olup, lateral konumlu bir kabartı içerir. Genç bireylerde apeks sarımlı olabilir. Kabuk açıklığının yer aldığı kabuğun anterior ucu, dıştan halkalıdır. Kabuk parlak ve beyaz renkli olup, maksimum kabuk boyu, nadiren, 2 mm’nin üzerindedir. Bu tür, görünüm olarak diğer Caecum türlerinden biraz farklıdır. Belki C. armoricum ve C. subannulatum ile karıştırılabilir. Ancak septumun lateral çıkıntlı ve kabuk açıklığının dıştan halkalı olmasıyla, C. auriculatum, diğer iki türden kolaylıkla ayırt edilebilir.

Dağılımı

Çoğunlukla Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi’nde bulunmaktadır.

Caecum clarkii

 • Aile: Caecidae
 • Cins: Caecum
Görsel 8
Görsel 8
Görsel 9
Görsel 9
Görsel 10
Görsel 10
Görsel 11
Görsel 11

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Eğik tüp şeklinde olan kabuğun posterior yarısı, posterior uca doğru hafifçe daralmaktadır. Septum, üçgenimsi görünümlü bir çıkıntı içerir. Kabuk yüzeyi, genellikle, ince büyüme çizgileri içermesine karşın, bazen kabuk yüzeyi düz olanlarına da rastlanır. Kabuk açıklığının kenarı düz olup, halkalı değildir. Beyaz renkli kabuğa sahip bu tür bireylerinde maksimum kabuk boyu 2 mm civarındadır. Gerek kabuğun genel şekli gerekse septumun görünümüne göre, diğer Caecum türleriyle karıştırılmayacak ölçüde farklıdır.

Dağılımı

Çoğunlukla Akdeniz ve Ege Denizi’nde bulunmaktadır.

Caecum subannulatum

 • Aile: Caecidae
 • Cins: Caecum
Görsel 12
Görsel 12
Görsel 13
Görsel 13
Görsel 14
Görsel 14

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Kabuk, diğer Caecum türlerinde olduğu gibi, eğik tüp şeklindedir. Genel görünüm olarak, bazı bireylerin kabuğu C. clarkii’ nin bazılarınki ise C. auriculatum’un kabuğuna benzemektedir. Yarıküremsi olan septum basık olup, çıkıntı içermez. Az belirgin olsa da, anterior uçta halka şeklinde bir kalınlaşma bulunur. Kabuk yüzeyi ince konsantrik çizgilidir. Saydam veya yarısaydam olan kabuk, beyaz renkli olup, maksimum kabuk boyu 2 mm kadardır. Bu tür bireyleri, genel görünüm olarak C. auriculatum ve C. clarkii bireylerine benzemekle birlikte, kabuğun saydam ve septumun çıkıntısız olması, C. subannulatum’un diğer iki türden ayırt edilmesini kolaylaştırır.

Dağılımı

Çoğunlukla Ege Denizi bölgesinde bulunur.

Caecum trachea

 • Aile: Caecidae
 • Cins: Caecum
Görsel 15
Görsel 15
Görsel 16
Görsel 16
Görsel 17
Görsel 17
Görsel 18
Görsel 18

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Kabuk, eğik tüp şeklinde olup, yüzeyi belirgin halkalıdır. Bu halkalar, bazen kabuk boyunun yarısına kadar ulaşmasına karşın, bazen tüm kabuk yüzeyini kaplamaktadır. Muhtemelen bu durum bireyin genç veya ergin olup olmadığına göre değişmektedir. Çünkü bazı genç bireylerin kabuğu tamamıyla düz olabilmektedir. Septum küçük ve sivri koniktir. Kabuk açıklığının kenarı halkasızdır. Kabuk beyaz, periostrakum kahverengimsidir. Maksimum kabuk yüksekliği 3 mm civarındadır. Bu türün ergin bireyleri, diğer Caecum türleri ile karıştırılamayacak kadar farklıdır

Dağılımı

Çoğunlukla Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz bölgelerinde bulunmaktadır.

Caecum sepimentum

 • Aile: Caecidae
 • Cins: Caeccum
Görsel 19
Görsel 19

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Yaklaşık 2 turdan oluşan, düz ve şeffaf protokol planispiral, onu telekonktan ayıran küçük bir sınır çizgisi ile ayrılmıştır. Teleokonk hafifçe sivrilen, kavisli ve 20-25 yükseltilmiş varyasyonlar ile çaprazdır. Eşit büyüklükte değişkenler ve aralıklar bulunmaktadır. Boyuna çizgiler oldukça belirgindir. Septum diskidal, kesik düzlemin altında, geçici septum izleri vardır. 4-5 halkalık bir terminal şişmesi ile açıklık dairesel bulunmaktadır. Operkulum korneöz, açık kahverengi; 3-4 spiral küçük halkalı dış yüzey; iç yüzey, profilde, merdiven benzeri şekilli (3 basamaklı), batık bir çekirdek göstermektedir. Renk periostrakumlu taze örneklerde koyu kahverengi, karalanmışlarda beyazdır. Uzunluk 2,0 mm ve çap 0,4 mm arasında değişmektedir.

Dağılımı

Çoğunlukla Hindistan-Batı Pasifik okyanusunda bulunmaktadır.

Parastrophia asturiana

 • Aile: Caecidae
 • Cins: Parastrophia
Görsel 20
Görsel 20
Görsel 21

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Kabuk, boynuz şeklinde olup, konik ve eğiktir. Apeks, embriyonal gelişme döneminde meydana gelen spiral sarımlar ihtiva eder. Kabuk yüzeyi ince büyüme çizgilidir ve anterior ucu düzdür. Beyazımzı ve yarı saydam olan bu tür bireylerinde maksimum kabuk boyu 3 mm’yi aşmaz. Özellikle, posterior ucunun spiral sarımlı olması, bu türün, diğer Caecum türlerinden kolayca ayırt edilmesini sağlar.

Dağılımı

Çoğunlukla Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi bölgelerinde bulunur.

Scaphopoda Türleri Nelerdir?

Antalis dentalis

 • Aile: Dentaliidae
 • Cins: Antalis
Görsel 22
Görsel 22
Görsel 23
Görsel 23
Görsel 24
Görsel 24

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Bu türün kabuğu, arka kısımda yaklaşık 10 birincil kaburgadan (15’e kadar da uzayabilmektedir) oluşan uzunlamasına bir birincil heykele sahiptir. Bazı numunelerin kabuğunda, açıklığa doğru, birincil uzunlamasına nervürler arasında, çoğunlukla birincil olanlarla aynı kalınlık aralığında olan ikincil nervürler vardır. İkincil kaburgalar mevcut olduğunda, genellikle kabuğun ortasına ulaşmadan kaybolurlar, bu da onu A. inaequicostata‘dan ayırır. Ayrıca, ilgili türlere göre sayıları (4-6) daha az olan, kaburgalar arasında ince çizgiler bulunan örnekler de vardır. Ek olarak, kabuk daha ince ve genellikle daha kırılgandır, dairesel bir açıklığa sahiptir ve tepesi kesik ve içinde kireçli boru yoktur. Araştırılan örneklerin ortalama kabuk uzunluğu 19,1 mm ve açıklığın ortalama çapı 2,4 mm’dir.

Dağılımı

Çoğunlukla Doğu Atlantik ve Akdeniz bölgelerinde bulunmaktadır.

Antalis inaequicostata

 • Aile: Dentaliidae
 • Cins: Antalis
Görsel 25
Görsel 25
Görsel 26
Görsel 26
Görsel 27
Görsel 27

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Kabuk katıdır ve arka açıklık az çok kesik, poligonal görünür ve genellikle yetişkin örneklerde oval bir kısa merkezi boruya sahiptir (bu tür ve öncekiler arasında başka bir fark). Arka açıklığa doğru 8-11 adet güçlü birincil boylamasına nervür vardır ve bunlar, eşit olmayan kalınlıktaki ikincil ve daha sonra üçüncül kaburgaların araya girmesiyle ön uca doğru sayıları artmaktadır. Bazı örneklerin kabuğunda, tüm kaburgalar açıklığa doğru kaybolabilir. İkincil kaburgalar kabuğun arka yarısına ulaşabilir, ancak nadiren tepe noktasına ulaşırlar. Ayrıca nervürler arasında ince çizgiler (9-12) vardır. Açıklığın ortalama uzunluğu ve çapı sırasıyla 25,6 mm ve 2,7 mm olarak hesaplandı.

Dağılımı

Çoğunlukla Doğu Atlantik ve Akdeniz bölgelerinde bulunur.

Antalis panorma

 • Aile: Dentaliidae
 • Cins: Antalis
Görsel
Görsel 28
Görsel 29
Görsel 29

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Kabuğun yapısı apekse yakın arka kısımda 10-24 boylamasına nervürden oluşur ve daha sonra zayıflayan başka bir 10-20 kaburga ile sayıları artar. Tüm bu kaburgalar, açıklığın yanındaki ön kısımda kaybolur veya ince çizgilere dönüşür. Kabuk beyazımsı veya sarıdır. İncelenen örneklerin ortalama uzunluğu 28.0 mm ve ortalama açıklık çapı 2.4 mm idi. H/D oranı 11.4’dür.

Dağılımı

Çoğunlukla Doğu Atlantik ve Akdeniz bölgelerinde bulunur.

Antalis rossati

 • Aile: Dentaliidae
 • Cins: Antalis
Görsel 30
Görsel 30
Görsel 31
Görsel 31
Görsel 32
Görsel 32

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Türkiye kıyılarında bulunan dentaliid türlerinden bu tür, genel olarak A. dentalis, A. inaequicostata ve A. vulgaris ile benzerlik göstermektedir. A. dentalis ve A. inaequicostata‘dan, uzunlamasına nervürlerinin kabuğun orta kısmına zar zor ulaşması ve ön uca doğru net eşmerkezli büyüme çizgileri ile ayrılır. A. vulgaris‘ten farklı olarak, A. rossati‘nin arka ucundaki iyi işaretlenmiş uzunlamasına kaburgalar, A. vulgaris‘in uzunlamasına kaburgalarının (28-33) aksine sayı olarak daha düşüktür (yaklaşık 10). A. rossati kabuğunun pembemsi rengi de karakteristiktir. Kabukların ortalama uzunluğu ve açıklığın ortalama çapı sırasıyla 24.9 mm ve 2.6 mm’dir.

Dağılımı

Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde bulunur.

Antalis vulgaris

 • Aile: Dentaliidae
 • Cins: Antalis
Görsel 33
Görsel 33
Görsel 34
Görsel 34
Görsel 35
Görsel 35
Görsel 36
Görsel 36

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Kabuk, tepenin yakınında sadece arkada şeritlidir ve ince kaburga sayısı 28 ila 33 arasında değişir. Kabuğun ön yarısı genellikle düzdür. Bazı numunelerin tepesinde merkezi bir boru bulunur. Kabuk rengi beyazımsı, sarımsı ve pembemsi arasında değişir. Bazen tepeye yakın kabuğun sadece arka kısmı pembemsidir. İncelenen kabukların ortalama yüksekliği ve açıklığın ortalama çapı sırasıyla 21.6 mm ve 2.5 mm’dir.

Dağılımı

Çoğunlukla Doğu Atlantik ve Akdeniz bölgelerinde bulunur.

Fustiaria rubescens

 • Aile: Fustiariidae
 • Cins: Fustiaria
Görsel 37
Görsel 38
Görsel 38
Görsel 39
Görsel 39
Görsel 40
Görsel 40

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Türkiye kıyılarında görülen scaphopoda türleri arasında, bu tür, apekste kısa bir yarıkla (özellikle genç örneklerde) pürüzsüz, parlak kabuğu ile karakterize edilir. Renkleri kahverengimsi ile grimsi beyaz arasında değişir. Ölçülen numunelerden maksimum uzunluk 30,2 mm’dir.

Dağılımı

Çoğunlukla Doğu Atlantik ve Akdeniz bölgelerinde bulunur.

Entalina tetragona

 • Aile: Entalinidae
 • Cins: Entalina
Görsel 41
Görsel 41
Görsel 42
Görsel 42

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Tür, açılı enine kesiti ile karakterize edilir. Arka uca yakın 5 birincil kaburgaya sahiptir. Kabuk beyazımsıdır. İncelenen kabukların ortalama uzunluğu 7.6 mm, maksimum uzunluğu 11.1 mm ve açıklığın çapının ortalaması 0.9 mm’dir.

Dağılımı

Çoğunlukla Doğu Atlantik bölgesinde bulunur.

Pulsellum lofotense

 • Aile: Pulsellidae
 • Cins: Pulsellum
Görsel 43

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Kabuk ince, yarı saydam, pürüzsüz ve oldukça kırılgandır. Eğik büyüme çizgileri belirgindir. Kabukların ortalama uzunluğu ve açıklığın ortalama çapı sırasıyla 2.8 mm ve 0.4 mm’dir.

Dağılımı

Çoğunlukla Doğu Atlantik (Norveç’ten İspanya’ya) ve Akdeniz bölgelerinde bulunur.

Cadulus jeffreysi

 • Aile: Gadilidae
 • Cins: Cadulus
Görsel 44
Görsel 44

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Bu türler, farklı yönlerden bakıldığında kabuğundan kolayca tanınabilir. Kabuk, dorsal tarafın ortasında daha az belirgin bir şişlik ile pürüzsüz ve parlaktır. Apeks biraz dorsoventral olarak bastırılırken, açıklık hafifçe yanal olarak sıkıştırılmıştır. İncelenen 6 merminin ortalama uzunluğu 2,9 mm’dir.

Dağılımı

Çoğunlukla Doğu Atlantik ve Akdeniz bölgelerinde bulunur.

Dischides politus

 • Aile: Gadilidae
 • Cins: Dischides
Görsel 45
Görsel 45

Taksonomik ve Ayırt Edici Özellikler

Tür, ince, pürüzsüz ve alt silindirik kabuğu ile karakterize edilir, burada arka uç yarıktır. Ventral lob, dorsal lobdan biraz daha kısadır. Büyüme çizgileri tek kabuk heykelidir. Yetişkinlerde kabuğun ön kısmı sonunda daralır. İncelenen kabukların ortalama uzunluğu 5,1 mm, maksimum uzunluğu 8,8 mm’dir.

Dağılımı

Çoğunlukla Doğu Atlantik ve Akdeniz bölgelerinde bulunur.

Kaynaklar:

 1. Albayrak, S. 2000. Gökçeada (Ege Denizi) Litoralinin Bivalvia (Mollusca) Faunası ve Ekolojileri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi.  İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 2. Eggermont M., Cornillie P., Dierick M., Adriaens D., Nevejan N., Bossier P., Van den Broeck W., Sorgeloos P., Defoirdt T., Declercq A. M., 2020. The blue mussel inside: 3D visualization and description of the vascular-related anatomy of Mytilus edulis to unravel hemolymph extraction. Scientific Reports, 10:6773.
 3. Öztürk B., Önen M., Doğan A., 2008. Türkiye Denizel Mollusca Türleri Tayin Atlası. TBAG 2343 (103 T 154).
 4. Pechenik J.A., 2010. Biology Of The Invertebrates (6th ed). The McGraw-Hill Companies, Inc., New York. 200-520.
 5. Reece J.B., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Jackson R.B., 2011. Campbell Biology (9th ed.). Pearson Education, Inc., USA. 677-694.
 6. Schilthuizen M., Davison A., 2005. The convoluted evolution of snail chirality. The Science of Nature.
 7. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 14, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=56970&tid=139410
 8. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 14, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=65678&tid=141907
 9. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 14, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&tid=138675&pic=70143
 10. WoRMS. World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 14, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&tid=196380&pic=141773
 11. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 14, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=65230&tid=381057
 12. http://www.idscaro.net/sci/04_med/class/fam3/species/tricol_pullus1.htm
 13. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 20, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=69485&tid=141433
 14. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 20, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=68223&tid=140658
 15. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 20, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php/aphia.php?p=image&pic=68596&tid=140416
 16. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 20, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=67730&tid=140481
 17. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 20, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=19901&tid=139999
 18. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 20, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=106136&tid=150534
 19. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 20, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=114037&tid=140012
 20. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 20, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=66399&tid=140656
 21. http://denizcilikogretmeni.blogspot.com/2017/02/balast-sistemleri-gemi-yardmc-sistemler.html 20.02.2020
 22. https://oseanograf.wordpress.com/2010/12/26/balast-sulari-turkiye-denizlerini-tehdit-ediyor/20.02.2020
 23. https://qz.com/116115/why-the-suez-canal-will-remain-open-even-as-egypt-burns/20.02.2020
 24. WoRMS, World Register of Marine Species. Phylum Annelida (2021). Retrieved February 20, 2021 from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=142170&tid=505946
 25. Polat N., Zengin M., Gümüş A., 2011. İstilacı Balık Türleri ve Hayat Stratejileri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, Sonbahar Yıl: 2, Volume: 1 Number: 4 Sayfa 63-86.
 26. Williams S. T., 2016. Molluscan shell colour. Biological Reviews 000–000.

Görsel Kaynak: https://www.needpix.com/photo/610919/mussels-marine-gastropods-meeresbewohner-macro-sea-animals-housing-mother-of-pearl-water-creature-shell

Editör: Berfin Sucu

Ne düşünüyorsunuz?

4 Points
+ Oy - Oy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir