in

EntellektüelEntellektüel HavalıHavalı ŞaşkınŞaşkın AğlamaklıAğlamaklı Sevgi DoluSevgi Dolu ÇılgıncaÇılgınca ÇalışkanÇalışkan

ALS2 Geni Nedir?

ALS2 Geni: Fonksiyon, Sağlık Durumları ve Kromozomal Konum

ALS2 Geni: Alsin rho Guanin Nükleotid Değişim Faktörü

Normal Fonksiyonu

ALS2 geni, alsin adı verilen bir proteinin üretilmesi emrini verir. Alsin dokularda yüksek miktarda üretilir ve en yüksek oranda beyinde bulunur. Bu protein özellikle motor nöronlarda mevcuttur, bu nöronlar beyinde ve spinal kortta bulunan özelleşmiş sinir hücreleridir ve kas hareketlerini kontrol ederler.

Alsin, GTP’yi  GDP’ye dönüştüren GTPaz isimli çoklu proteinleri aktive eder. GTPazlar hücre bölünmesinde, hücrelerin belirli işlevleri yerine getirmek için olgunlaştığı süreç olan farklılaşmada ve apoptoz adı verilen kontrollü hücre ölümünde rol oynarlar. GTPaz’lar birçok süreçte önemli rollere sahiptirler. Alsin tarafından aktive edilen GTPaz’lar, hücre membranını oluşturan birçok proteinin ve yağların yerlerinin oluşturulmasında, hücre zarından hücre dışına molekül taşınmasında ve sinir iletimi için önemli olan nöronların özelleşmiş yapıları olarak tanımlanan akson ve dendritlerin gelişiminde rol alırlar.

Genetik Değişikliklerle İlgili Sağlık Durumları

Amyotrofik Lateral Skleroz

Yenidoğan Başlangıçlı Kalıtsal Spastik Paralize

ALS2 genindeki en az 20 mutasyonun yenidoğan başlangıçlı kalıtsal spastik paralize sebep olduğu saptanmıştır. Bu rahatsızlık yaşamın ilk iki yılında başlayan, başta kollarda ve bacaklarda giderek artan kas güçlüğüne neden olmaktadır. ALS2 genindeki mutasyonlar alsin üretimi ve talimatlarını değiştirir ve bu sıklıkla kararsız anormal kısalıkta çabuk bozunan alsin üretimi ile sonuçlanır. ALS2 geni mutasyonunun tam olarak nasıl bu rahatsızlığa sebebiyet  verdiği henüz anlaşılamamıştır. Araştırmalar, alsin eksikliğinin ve GTPase fonksiyonlarının kaybedilmesinin ardından endositoz, akson ve dendritlerin gelişmesi gibi, bu durumun karakteristik özelliği olan motor nöronların ilerleyen atrofisine katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Çocuklarda Görülen Birincil Lateral Skleroz

Araştırmacılar ALS2 genindeki 3 mutasyonun tipik olarak çocukluk dönemimde başlayan yüzde; kollarda ve bacaklarda gittikçe artan kas güçsüzlüğü ile karakterize edilen çocuklara özgü birincil lateral skleroze sebep olduğunu bulmuşlardır. Hastalığa sebep olan mutasyonlardan ikisi nükleotit siler ve diğer mutasyon ise bir nükleotidi yanlış olan bir diğeriyle değiştirir. Bu mutasyonlar alsin üretimi talimatlarını değiştirir. Sonuç olarak hücre tarafından çabuk bozunan ve kararsız ya da fonksiyonunu doğru yerine getiremeyen alsinler üretilir.

İşlevsel alsin proteini kaybının tam olarak nasıl bu rahatsızlığa sebep olduğu henüz anlaşılamamıştır. Alsin kaybı, hücrelerin içindeki moleküllerin hareketinin bozulmasına neden olabilir veya akson ve dendritlerin gelişimini bozabilir. Araştırmacılar motor nöronların ve uzun aksonlarının hücre gelişimindeki değişikliklere karşı özellikle savunmasız olabileceğini öne sürüyorlar. Sonuç olarak, motor nöron fonksiyonu geriler  ve en sonunda bu sinir hücreleri ölür, bu da çocuklarda görülen birincil lateral sklerozü tetikler.

Bu Genin Diğer İsimleri

  • ALS2_İNSAN
  • ALS2CR6
  • ALSJ
  • amiyotrofik lateral sclerosis 2 (juvenile)
  • IAHSP
  • KIAA1563
  • PLSJ

Kaynak: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/ALS2

Görsel Kaynak: https://www.rcsb.org/3d-view/ngl/1hy1

Editör: Meryem Melisa KAR

Ne düşünüyorsunuz?

2 Points
+ Oy - Oy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir