in ,

ÇalışkanÇalışkan HavalıHavalı EntellektüelEntellektüel Sevgi DoluSevgi Dolu ÇılgıncaÇılgınca

Adli Tıp Nedir?

Adli Tıp Nedir ve İlgili Bazı Alanlar

Tanım

Tıp ve adli bilimler alanlarının bir alt dalı olan adli tıp, adli bilimlerin yöntemlerini kullanarak adli nitelikli olgu ve olayların çözümü için çalışmalar yapan ve bu çalışmaların sonuçlarını, çözümlenememiş suç eylemleri, yaşanan hukuki anlaşmazlıklar gibi adli olaylarda hukukun kullanabileceği şekilde raporlar sunan bilim dalıdır.

Adli tıp bölümü yaralanma/darp muayenesi, cinsel saldırı muayenesi, ölü muayenesi ve yaygın olarak bilinen otopsi incelemesi gibi uygulamalarla kanıtlar hakkında raporlar hazırlayarak mahkemelere yardımcı olur. Hazırlanan raporlarda mağdura nasıl bir aletle saldırıldığı, saldırının kaç kişi tarafından yapıldığı, cinsel saldırıya ek başka suçların olup olmadığı veya ölünün ne zaman ,ne sebeple öldüğü gibi konular yer alır. (Ölü muayenesinde ceset üzerine herhangi bir işlem uygulanmaz bu yüzden ölü muayenesi ve otopsi birbirinden farklıdır.)

  Adli tıp;

 • Antropoloji,
 • Biyoloji,
 • Toksikoloji,
 • Patoloji,
 • Ondotoloji,
 • Adli Seroloji,
 • Dijital/Multimedya Bilimleri,
 • Adli Psikiyatri
 • Belge incelenmesi

Bunlar ve benzeri insanla ilgili daha birçok alan, adli bilimler bilim alanlarını kapsar.

Adli Bilimler İle İlgili Alanlardan Bazıları

Antropoloji

Adli antropoloji, adli tıpla birlikte iskelet kalıntılarının incelenmesi ve kimliklendirilmesi temelli çalışmalar yapan bilim dalıdır. Kültürel antropoloji, dilbilim, arkeoloji ve fiziksel (biyolojik) antropoloji gibi birkaç alt disiplinden oluşur.

Ölüm şeklinin ve sebebini, ölümden sonra ne kadar zaman geçtiğini, bazı davranış biçimlerinin vücutta yarattığı değişiklikleri, savaşlar, doğal afetler ve kazalarda ölen bilinmeyen kişilerin kimliklerinin tanımlanmasını ve kimliklendirilecek insan iskeletlerinin yaş, cinsiyet, ırk, boy gibi temel biyolojik profillerini ortaya koyar.

Biyoloji

Adli biyoloji, kurban veya zanlıdan alınan tükürük, ter, kan, idrar gibi vücut sıvıları ve saç kılı gibi biyolojik deliller yolu ile özellikle DNA analiz yöntemi uygulaması kullanılarak kimliklendirmenin yapıldığı bilim dalıdır. Aynı zamanda entomoloji (böcekler), botanik, ekoloji, genetik ve mikrobiyoloji gibi yaşam bilimlerini kapsayan bir adli bilim alanıdır.

Toksikoloji

Adli toksikoloji, maddelerin toksik özellikte olup olmadığını, toksik maddelerin etkilerini, ayrıca zehirlenme olaylarında vücuda alınan gıda veya sıvılarda toksik madde olup olmadığını; yaşayan kişilerin kan, idrar, saç, tükürük gibi çeşitli örneklerinde, ölen kişilerde ise ek olarak iç organ parçaları ve diğer vücut sıvılarında herhangi bir toksik madde, alkol veya narkotik madde olup olmadığını araştırıp analiz eden bilim dalıdır.

Patoloji

Adli patoloji, otopsi sırasında organların makroskobik incelemelerini ve daha sonrasında elde edilen organ örneklerinin mikroskobik incelemelerini yaparak, Tanatoloji biliminin (ölüm bilimi) amaçlarına yönelik bulguları saptayan bilim dalıdır. Adli patologlar, yaptıkları otopsi sonucu, doku ve laboratuvar sonuçlarını inceleyerek bir kişinin ölüm nedenini veya koşullarını belirleyebilirler.

Ondotoloji

Adli odontoloji (adli diş hekimliği), ısırık izi analizi, diş kalıntıları ile diş kayıtlarını karşılaştırma, dental özellikler ile ölmüş bireyin tanımlanması, diş veya ağız yaralanmalarının değerlendirilmesi gibi konularda inceleme yapan bilim dalıdır. Ayrıca dişin hasar görmesi çok zor olduğundan  (çarpma, yangın ve patlamalara dayanabilir) uçak kazaları, savaşlar gibi felaketlerde insan kalıntılarını tanımlamaya da yardımcı olur.

Adli tıp bilim dalının da içerisinde geniş bir yer kapladığı adli bilimler alanındaki bilim dalları, birbiri ile iç içe geçmiş olduğundan bunları kesin sınırlar ile ayırmak pek mümkün değildir.

Sonuç olarak adli bilimler, adalet sistemini ilgilendiren ve mahkemede kullanılmaya uygun bilgiyi sağlayan geniş bir akademik alandır. Adli soruşturma ve yargı sürecinde bir olayın aydınlatılması, mahkemelerin teknik konularda bilgi edinerek olayı çözebilmesi için kullanılan herhangi bir bilim, adli bilimdir.

Kaynaklar:

 1. https://www.nu.edu/resources/what-are-the-types-of-forensic-science/
 2. https://www.csfs.ca/student-zone/student-zone/
 3. https://alirizatumer.com.tr/adli-tip-ve-adli-bilimler-aradindaki-fark-nedir/
 4. https://www.aboutbioscience.org/topics/forensic-science/

Görsel Kaynak: https://interestingengineering.com/is-forensic-science-all-its-cracked-up-to-be?obOrigUrl=true

Editör: Züleyha DEMİRCİ

Ne düşünüyorsunuz?

18 Points
+ Oy - Oy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.